בשם עצמי
לכולם השלום והברכה
מיד כשראיתי את ההזמנה לילדינו נכדינו לבוא לבית הכנסת, לטעום, לשמוע
משהו אחר, באוירה כיפית
לקחתי נשימה עמוקה, ואמרתי לעצמי, וגם לאשתי,
זהו, מישהו כאן הרים להנחתה,
ללא שם וחתימה של הכותב, רק ציון בסוף ההזמנה, בית הכנסת
וגם אמרתי לה, אני מחכה, עוד רגע קט תבוא תגובה, ועוד אחת 
כי זה לא סתם עוד נושא, משהו שולי, שאפשר או צריך חהתעלם ממנו
לא אאריך, כי כבר נאמר שבע פנים לתורה, ולא נגיע לשום מקום אם נמשיך לכתוב והתפלסף כאן
הצעתי הצנועה
בואו נחזור לביתינו, איש איש ומשפחתו יחזרו חזרה למקום ממנו החלו לצאת
ומי שמאמין ככה, יבורך, ומי שמאמין אחרת יבורך גם הוא וגם הלא מאמין, שיבורך
בואו ניקח שוב אויר לריאותינו, נשכיל לראות את ההווה ובטח נסתכל קדימה לעתיד
לא מתוך נקודה של חולשה אני בא, או איזה שהוא ויתור,
יישוב יפה ויקר לנו, בואו נשמור עליו , מתוך ראיה צלולה וברורה ניתן לרע ולמכוער לעבור מעלינו, לידנו, 
ולא לעצור בפתחינו,
בברכת המשך דרך נעימה ורגועה לכולנו
חברכם הצנוע
רפי מאס