מי הוא חכם
לקראת פסח, מי הוא חכם

שבעהה דברים בגולם ושבעה בחכם" (פרקי אבות)
יש ארבע דרגות לאדם:
בור – כמו אדמת בור מלאה טרשים וסלעים צריך הרבה עבודה. , קשה לעבוד איתו 
עם הארץ - מצד עצמו קרקע פורייה אך לא למדו אותו 
הגולם – יש לאדם ידע אך הוא לא יודע איך להתנהג, מתי לדבר, איך וכו'.
 החכם - אדם מתוקן בידע.

 החכם לא מדבר בפני מי שהוא גדול מימנו בחכמה. – אדם חכם לא עונה על שאלה שנשאלה גם אם הוא יודע את התשובה , אם יש אדם חכם יותר בסביבה . אולי הוא ילמד משהו. אם הוא עונה בחופזה הוא רוצה להראות שהוא חכם. חז"ל אמרו על תשובת ממוכן לאשורוש שהיה האחרון וענה מה לעשות עם ושתי –"הדיוט קופץ בראש". יש האומרים שחכם לא מדבר בפני מי שגדול מימנו בחכמה ובגיל. 

ואינו נכנס לתוך דברי חברו : אדם לא חכם נכנס לדברי חברו. לדוגמא "סליחה שאני קוטע אותך", אדם חכם יודע שגם אם חושב שהבין מה נאמר יכול במשפט הבא להוסיף פרט שיבהיר את התמונה. קטיעת הדברים מעליבה, ויכולה לבלבל את השני שישכח את דבריו. 

ואינו נבהל להשיב – לא ממהר לענות תשובה, החכם יודע שצריך לשקול, הגולם רוצה להשיב מהר. 

שואל כעניין ומשיב כהלכה – שיושב השיעור שואל מהעניין שנלמד בשיעור. תלמיד שהוא חכם יודע שלא שואלים אדם שמוסר שיעור שאלה מנושא אחר. ששואלים אותו בעניין הוא משיב כהלכה, מלשון הליכה- תשובה עניינית.
 
ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון – ששואלים אותו שאלה מכמה שאלות , הוא עונה לפי הסדר. שאדם מסודר, סדר מראה על חכמה. 

ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי – מדבר על אדם שיכול להתחמק ולא להראות שהוא לא יודע. אדם שהוא חכם לא מתבייש לאמר לא יודע. הגולם חושב שאם יגיד שהוא לא יודע ערכו ירד בעיני כולם. 

החכם אמר טעיתי

(מקורות: הרב זמיר כהן)

שבת שלום!