ברכה למולדת: שנת ה-80

ברכה למולדת: שנת ה-80  – שנה של צומת חשובה לעתיד /  עמוס דותן

 

לאחרונה קיימנו את אירוע יום העלייה, בצינעה, בטוב טעם ובאוירה מרגשת. לקראת שנת ה-80  הבאה עלינו לטובה, זוהי העת המתאימה לדיון על עתידה של מולדת. יומולדת 80 איננו סתם ציון יום הולדת עגול, אלא שנה שבה אנו נמצאים לקראת מימוש וסיום שלב חשוב ומכונן בתולדות מולדת, שהחל לפני 20 שנה בדיוק, ועלינו להתחיל ולעצב את  מולדת העתידית – לקראת השנים הקרובות והעידן הבא.

 

מולדת נמצאת בשנים אלו בסיומה של  של תקופה שהחלה אי שם בשנות ה- 90. בתוך המשבר הקיומי שהיינו בו נתונים אז ביצעה מולדת תהליכים מורכבים של בניית החזון, הכנת תכניות אסטרטגיות ארוכות טווח והקמת גופי הביצוע – כל מה שיצר את מולדת שאנחנו מכירים היום.

 

בנייה של עתיד, יצירת שינויים והתאמות והקמת פרוייקטים מורכבים מתחילים בשלב של הכנת תכנית אסטרטגית ארוכת טווח, שממנה נגזרות הפעולות בטווח הקצר והבינוני. כלל פעיויות האירגון מתואמות ומתוכללות על פי החזון, המדיניות והמטרות שהגדירה התכנית הגדולה. היום, בראשית שנת ה- 80, אנחנו עומדים במקום שבו אנו נדרשים ליצירת תהליך ציבורי ותיכנוני  שיהיה הבסיס להתנהלות וכיווני הצמיחה של מולדת ב- 10 – 20 השנים הקרובות. החזון והמטרות של התכניות הקודמות עומדות בעת הזאת בפני מיצוי וסיום.

מהו תהליך של תיכנון אסטרטגי? זהו מרכיב בסיסי כיום בהתנהלותו של כל אירגון, ואנסה לתארו ולהבהירו דרך התהליכים הללו כפי שביצענו במולדת בדור האחרון. זה חשוב גם לחיזוק המורשת ולהיכרות של הצעירים שבינינו עם מה שעיצב את מולדת של היום...

 

הצוות האסטרטגי הראשון שקם במולדת הוקם בשנות המשבר הגדולות בסוף שנות ה- 80. מולדת הייתה אז בחיים שיתופיים מלאים, בדומה לשאר הקיבוצים. הוא הורכב מארבעה חברים פעילים ונקרא "צוות שגיא". למרות שצוות זה לא הפיק בסופו של דבר תוצר ביצועי של תכנית, חשיבותו היייתה בכך שהוא התווה דרך של חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח והכרה בצורך לביצוע תהליכים מורכבים, שינויים מרחיקי לכת וחשיבה חדשה על מנת לשרוד ולהתפתח.

 

הסבב השני התרחש בשנים 6- 1995, בדיוק 20 שנה מהיום. הוקם "צוות השינויים", שהתכנית האסטרטגית שהפיק הביאו לתהליכים שיצרו את מולדת של היום, כפי שאנו מכירים. התכנית כללה את המרכיבים הבאים:

- הרחבת הישוב וקליטה לתושבות, על מנת למנוע את קריסת הקהילה ולבנות אותה מחדש ברוח מולדת.

- העברת הבתים לחברים וחלוקת כל מולדת למגרשי מגורים נפרדים בבעלות פרטית.

- שינוי מערך ההתפרנסות של החבר והמשפחה.

-          לצורך מימוש התכנית הוקמו מספר צוותי משנה, האסיפה קיבלה  החלטות משנות תקנון, נחתם ההסכם האסטרטגי, הוקם הוועד המקומי לכלל תושבי הישוב והוכנו לא פחות מ- 4 תכניות מיתאר (תבע"ות) בכדי לממש את התכנית. "ייזום ופיתוח" הוקם כגוף המבצע והמרכז. קהילת מולדת ומעמד החברים עוצב מחדש, בהחלטות הנהלות ואסיפות. למרות החששות, אי הודאות ומורכבות הגדולה של התהליכים הושלמו כל המרכיבים, בלוח הזמנים שתוכנן: העברת הבתים, הרחבה שלב א', הקמת ועד מקומי  והשתכרות חברים הושלמו במקביל עד לשנת 2004. שלבי הרחבה נוספים בוצעו כל 6-7 שנים, על פי עיקרון השלביות. מולדת כמעט הוכפלה והגיעה ל 300- יחידות בתי אב (כמעט 1000 תושבים), מולדת תוכננה מחדש, הקהילה התארגנה מחדש, ואורחות חיי החברים השתנו משמעותית.

 

השלב הבא של החשיבה האסטרטגית התקיימה על ידי האגודה בין השנים 2007 – 2011. מתוך הכרה שבניית הקהילה מתנהלת על פי התכנית, פנתה האגודה ליעד קיומי נוסף – שיקום האגודה החקלאית המצטמקת ומזדקנת ובניית הדור הבא שלה. "צוות אסטרטגי" פעל בשנים אלו והתוצר היה – ההחלטה על חידוש קבלה לחברות מלאה, בדגם מעודכן, ואיכלוס המגרשים האחרונים שנותרו לאגודה על ידי חברי אגודה צעירים. גם כאן נעשתה פעילות ציבורית רחבה עם כלל מוסדות האגודה,  והתקבלו החלטות שמגדירות את יעדי העתיד ואת אופי האגודה החקלאית בעתיד. ההרחבה הקיימת בימים אלה  וקליטת החברים החדשים הם תוצר של התכנית הזאת. ההרחבה הקיימת – 28 יחידות – וזו שתבוא בעיקבותיה (שלב ד') – ממצים את כלל הפוטנציאל התיכנוני של מולדת כיום (350 בתי אב) ומסכמים את מימוש התכניות האסטרטגיות שהותוו החל משנת  1995. יש להכין את המסד להצטרפותו של הדור הבא. כעת.

 

כל חשיבה לטווח ארוך, הצורך להתוות חזון, מטרות ויעדים, מלווים בשיח מורכב, אי וודאות, חששות ונעלמים. המדינה לעיתים עוזרת, ולפעמים עושה את ההיפך... עם זאת, הצלחתה של מולדת במימוש היעדים שהגדירה לעצמה בתחומים שתיארתי מראה את החשיבות של הצורך לזהות את כיווני העתידלהכין תכניות ארוכות טווח, על פי חזון מוסכם, ולהיצמד אליהן בשלבים הביצועיים, תוך ביצוע התאמות ושינויים נדרשים במהלך הדרך. מולדת נמצאת לקראת מיצוי התכניות שהתוותה בעבר, ומהווה דוגמא ומודל לחיקוי בתיכנון וביצוע מהלכים מורכבים כאלה בהצלחה, בלו"ז מתוכנן ותוך זעזועים מינימליים.

 

שנת ה- 80 העגולה היא, אם כן,  נקודת הזמן שבה על מולדת לחשוב על עתידה ולהתוות תכנית אסטרטית חדשה, שתבטא את החזון, המטרות והיעדים של האגודה וכלל שותפי הקהילה. התכנית החדשה תהיה זו שתהיה רלוונטית לבנינו הצעירים, שבעוד 8- 10 שנים ואילך יבחרו לחזור הביתה ולהשתלב כשותפים בקהילה ובאגודה. זהו הזמן המתאים להתחיל ולעצב את השלבים הבאים, באופן פתוח, מקצועי וניתן לביצוע, כפי שעשינו בדור האחרון. על המרכיבים ושלבי הכנה של תכנית אסטרטגית ובמולדת בפרט, זמנים, מימון ועוד – במאמר הבא.

 

נאחל למולדת שנת 80 טובה וברוכה ולמדינה כולה שקט, צמיחה ושפיות.


עמוס דותן.