תודה לבית מולדת
אנו מבקשים להודות לכל בית מולדת, חברינו ושכנינו שעזרו ותמכו בשעתנו הקשה.
מודים לכם מקרב לב משפחת לוין- דינה והילדים.