פרוטוקול ועד מקומי 25.07.2016


פרוטוקול מספר 07/16

מישיבת וועד מקומי מולדת שהתקיימה ביום 25/07/16

בחדר ישיבות במזכירות.

 

 

 

 

נוכחים:   ערן גולן - יו"ר הועד.

              אלי אליאס, דנה בן פורת, אריה ברוש, אשד כהן, רפי מאס, עודד מור,– חברי ועד.

                     חוה כהן -  מנהלת מוניציפלית  

חסרים:   ירון ביבאס, אבי לייבוביץ, גלית פייגה

משתתפים:

                            

 

סדר היום:   

1.      אישור פרוטוקול 06/16

2.      הצגה ואישור הסכמי הבריכה.

3.      עדכונים שוטפים.

 

 

דיון והחלטות:

1.      אושר פרוטוקול 06/16.

2.      הסכמי הבריכה – עקב היעדרו של אבי לייבוביץ, הדיון נדחה לישיבה הבאה.

3.      עדכונים שוטפים –

א.     ערן מדווח שאנו בתהליכים של הקמת ועדת קבלה יישובית. תקנון בסיסי יישלח לחברי הועד לאישור. שמות החברים בוועדה גם כן יובאו לאישור הועד.

ב.     בוגרי יב ביקשו לקיים מסיבה בבית העם. דנה תדריך אותם בענייני בטיחות (מיקום מטפים, פתיחת כל היציאות וכו').

ג.      ישנה בקשה לחדש את "מועדון החברים" בבית העם. חוה תבדוק את הנושא מול אורי יעקובי.

ד.     ישנה בקשה להתקין סל (לכדור סל) בבריכה החדשה. חוה תבדוק מול צוות הבריכה.

ה.     הרחבה או הוספה של תחנת הסעה לתלמידים בשכונה הדרומית – בשבוע הבא תתקיים פגישה עם מהנדס המועצה, קצין בטיחות ונציגים נוספים מהמועצה כדי למצוא פתרונות לעלייה במספר התלמידים בשכונה הדרומית.

 

 

 

 

 

    רושם הפרוטוקול: חוה כהן – מנהלת מוניציפלית                                         יו"ר הועד המקומי:  ערן גולן