פרוטוקול ועד מקומי 04.08.16

פרוטוקול מספר 08/16

מישיבת וועד מקומי מולדת שהתקיימה ביום 04/08/16

בחדר ישיבות במזכירות.

 

 

 

 

נוכחים:   ערן גולן - יו"ר הועד.

              אבי לייבוביץ, אלי אליאס, אריה ברוש, אשד כהן, רפי מאס, עודד מור – חברי ועד.

                     חוה כהן -  מנהלת מוניציפלית  

חסרים:   דנה בן פורת, ירון ביבאס, גלית פייגה

משתתפים:

                            

 

סדר היום:   

1.      אישור פרוטוקול 07/16

2.      הצגה ואישור הסכמי הבריכה.

3.      ועדת קבלה יישובית.

4.      עדכונים שוטפים.

 

 

דיון והחלטות:

1.      אושר פרוטוקול 07/16.

2.      הסכמי הבריכה – אבי הציג את הסכם ההפעלה והסכם ההלוואה של בניית הבריכה החדשה, שייחתם בין הועד המקומי לבין אגודה חקלאית מולדת. ההסכמים אושרו. (בתוספת התייחסות למגרשים שיבנו בעתיד.)

3.      הוצג ואושר תקנון בסיסי לוועדת קבלה יישובית.

4.      עדכונים שוטפים –

דווח על התקדמות בקליטת גרעין צבר.

 

הערות:

לקדם את נושא שמות לרחובות – חוה ביחד עם צוות ה-80

 

 

 

 

 

 

 

 

    רושם הפרוטוקול: חוה כהן – מנהלת מוניציפלית                                         יו"ר הועד המקומי:  ערן גולן