פרוטוקול ועד מקומי 08.09.16


פרוטוקול מספר 09/16

מישיבת וועד מקומי מולדת שהתקיימה ביום 08/09/16

בחדר ישיבות במזכירות.

 

 

 

 

נוכחים:   ערן גולן - יו"ר הועד.

              אלי אליאס, ירון ביבאס, דנה בן פורת, אריה ברוש, אשד כהן, רפי מאס, עודד מור – חברי ועד.

                     חוה כהן -  מנהלת מוניציפלית  

חסרים:   גלית פייגה, אבי לייבוביץ.

משתתפים: שגיא מרק וגיל אסולין בסעיף 2

                 אסתר מרק, אורית שחף, עדנה פרומן ומיכל ירון בסעיף 3

                            

 

סדר היום:   

1.      אישור פרוטוקול 08/16

2.      אישור תחילת העבודות בבריכה– בהשתתפות שגיא מרק.

3.      הצגת החלופה לבית סיעודי במולדת, בהשתתפות אסתר מרק.

4.      הודעה סופית בדבר הסרת תמיכת האגודה (95 אש"ח) בועד המקומי מ-01.03.16.

5.      אישור תקנון ועדת קליטה יישובית (תקנון + קריטריונים)

6.      אישור תקציב חגיגות ה-80 למולדת– 50 אש"ח, מקור תקציבי – יתרות 2014. (במקביל הוגשה בקשה לאגודה החקלאית לתמיכה בגובה 150 אש"ח).

7.      דיווח שוטף.

 

דיון והחלטות:

1.      אושר פרוטוקול 08/16.

2.      שגיא הציג את מצב ההתקדמות להשגת היתר בנייה. כרגע נשאר רק נושא הממ"ד שיגיע לועדת ערר. יש אישור בע"פ ממהנדס המועצה בני סיגל להתחיל בעבודות. כרגע בודקים אפשרות לבנות את הבריכה עם קבלני משנה במקום קבלן אחד ראשי. ב-29.09.16 הצוות יחזור לועד עם הצגת תכנית תקציבית סופית, לאישור.

3.      אסתר מרק הציגה חלופה מוצעת להקמת סוג של דיור מוגן במולדת במקום בית רעות. יש צורך לבדוק האם בכלל יש ביקוש לסוג כזה של בית. לועד אין התנגדות.

4.      ערן העביר הודעה על הפסקת תמיכת האגודה בועד, בסכום קבוע. הושמעה הערה שאם אנו גובים מיסים מעסקים קטנים, יש גם צורך לגבות מיסים מעסקים גדולים. ערן יברר את העניין מול חיים. התקיים דיון ער בנושא.

5.      אושר תקנון ועדת קבלה וקריטריונים לקבלת תושב קבע ליישוב.

6.      אושר תקציב לחגיגות ה-80 בגובה 50 אש"ח מיתרות 2014.

7.      דווח על : התקדמות בחיפוש אחות נוספת למרפאה, תחנת אוטובוס נוספת לשכונה הדרומית החדשה, עמית רון קיבל על עצמו את האחריות למגרש הכדורסל, איוש משרות בחינוך הבלתי פורמלי, קבלת הנחה קבועה בקניות הועד בצרכנייה, התקדמות בהקמת "פאב" לתושבים.

 

 

 

 

                   רושם הפרוטוקול: חוה כהן – מנהלת מוניציפלית                                         יו"ר הועד המקומי:  ערן גולן