פרוטוקול ועד מקומי 29.09.16

פרוטוקול מספר 10/16

מישיבת וועד מקומי מולדת שהתקיימה ביום 29/09/16

בחדר ישיבות במזכירות.

 

 

 

 

נוכחים:   ערן גולן - יו"ר הועד.

              אלי אליאס, ירון ביבאס, אריה ברוש, אשד כהן, רפי מאס – חברי ועד.

                     חוה כהן -  מנהלת מוניציפלית  

חסרים:   גלית פייגה, דנה בן פורת, אבי לייבוביץ, עודד מור.

משתתפים: שגיא מרק וגיל אסולין ונחשון ישראלי בסעיף 3.

                 נאור ציון, אדם ירדני, דורון נווה בסעיף 4. 

                

                            

 

סדר היום:   

1.      אישור פרוטוקול 09/16

2.      הרמת כוסית לכבוד ראש השנה

3.      תקציב הבריכה ותחילת עבודה!

4.      ועדת ביטחון.

5.      דיווח שוטף.

 

דיון והחלטות:

1.      פרוטוקול 09/16 אושר.

2.      הרמנו כוסית לכבוד השנה החדשה ואלי בירך ברכה יפה.

3.      הצוות דיווח שהוחלט לעבור לייזום עצמי בבניית הבריכה, כלומר לוקחים קבלנים נפרדים לכל עבודה ועבודה (בטון, חשמל, הצללה, מכונות וכו'). נבחר מפקח. האומדן התקציבי שאושר הוא 3.5 מיליון ₪. התקציב ינוצל על הצד הטוב ביותר. לא יחרוג אך גם לא פחות.

4.      נאור ציון, דורון נווה ואדם ירדני הופיעו בפני הועד והציגו את תחושתם של חוסר ביטחון, עקב מקרים של כניסת גנבים לבתים. יש רצון להקמת ועדת ביטחון וצוות צח"י וכן להחזיר את השמירה הקבועה ע"י תושבים. אריה ברוש ממליץ להתקין מצלמות בכל הרחובות במולדת. סוכם שעל הצוות להביא המלצה למישהו/י שיהיה מוכן לקחת על עצמו את הנושא ואז נוכל להתקדם. סוכם גם לוודא (אופיר) שהבולדרים אכן מקיפים את היישוב בכל עת.

5.      דיווחים שוטפים:

א.   נכנסת אחות חדשה למרפאה, איה שפאץ, במקום סיגל קאשי. ייקח כחודשיים עד שתקבל את כל האישורים מקופת חולים.

ב.   צוות חג ה-80 התחילו לעבוד וקיימו אירוע ראשון בשיתוף עם ועדת תרבות. כרגע עומד לרשותם סכום של 50 אש"ח, למשך השנה, כאשר האגודה לקחה על עצמה לממן את אירוע הסיום. לאחר החגים הצוות יגבש תכנית ויציג אותה לפני הועד.

         

 

רושם הפרוטוקול: חוה כהן – מנהלת מוניציפלית                               יו"ר הועד המקומי:  ערן גולן