פרוטוקול ועד מקומי 31.10.16

פרוטוקול מספר 11/16

מישיבת וועד מקומי מולדת שהתקיימה ביום 31/10/16

בחדר ישיבות במזכירות.

 

 

נוכחים:   ערן גולן - יו"ר הועד.

              אלי אליאס, ירון ביבאס, אריה ברוש, רפי מאס, דנה בן פורת, אבי לייבוביץ – חברי ועד.

                     חוה כהן -  מנהלת מוניציפלית   

חסרים:   גלית פייגה, עודד מור, אשד כהן.

משתתפים: חיים שלוש בסעיף 2. 

                

                            

 

סדר היום:   

1.      אישור פרוטוקול 10/16

2.      חתימה חגיגית על הסכמי הבריכה עם חיים שלוש, יו"ר האגודה.

3.      הודעה על פרישתה מהוועד של גלית פייגה ועודד מור.

4.      דיון בנושא בחירת חברי ועד חדשים:

מועמדים – עופרה פייגה, תמר שמיר, אושי אסולין, עמירם חזוט, נמיר קאשי, בועז פרגו.

5.      דיון על צורת הבחירה, ומה אנו מצפים מחבר ועד.

6.      דיווחים שוטפים (בריכה, גיל הרך, עובדת סוציאלית, מרפאה, חינוך, שוטר קהילתי ועוד).

 

דיון והחלטות:

1.      פרוטוקול 10/16 אושר.

2.      התקיימה חתימה חגיגית על הסכמי הבריכה בנוכחות חיים שלוש, יו"ר האגודה החקלאית.

3.      גלית פייגה ועודד מור פרשו מהוועד מסיבות אישיות.

4.      הוצגו תושבים המעוניינים להיות חברי ועד.

5.      הבחירות יתקיימו ביום ה' 03.12.16 בקלפי בחדר מנהלת מוניציפלית. יבחרו 3 חברי ועד חדשים.  זכות ההצבעה לחברי הועד. הקולות יספרו ע"י אריה ברוש וחוה כהן. התוצאות יאושרו בישיבת הועד הבאה.

6.      דיווח שוטף:

                 בריכה – בשלב של חפירת קלונסאות ויציקת בטון רך.

                 גיל הרך - התקיים ביקור של ראש מנהל חינוך יאיר ילובסקי כדי לפתור בעיית מיקום השירותים בגן    אורנים.

                עובדת סוציאלית – מירי ניצן התחילה את עבודתה במולדת מטעם המועצה.

                מרפאה – האחות החדשה איה שפץ התחילה בחפיפה עם סיגל קאשי. התחלנו בחשיבה להרחבת המרפאה.

               חינוך – היו אירועי ונדליזם במתנ"סים ובמבני ציבור, ע"י מס' נערים צעירים. העניין טופל מול ההורים וגם במסגרת החינוכית, ע"י רכזת החינוך והמדריכים.

               השוטר הקהילתי תמיר לוי עוזב את מולדת. נקבל שוטר מחליף, אך יש שינוי מדיניות מטעם המדינה, וזמן ההשקעה בישוב יהיה מועט.

              תביעה – הוגשה תביעה נגד הועד המקומי ע"י חברת הביטוח מגדל, בגובה 15,185 ₪, בגין עץ שנפל על רכב בשטח הציבורי של מולדת. עו"ד ארז אביב מייצג את הועד.

 

             

 

  רושם הפרוטוקול: חוה כהן – מנהלת מוניציפלית                                    יו"ר הועד המקומי:  ערן גולן