פרוטוקול ועד מקומי 19.12.16

 

פרוטוקול מספר 13/16

מישיבת וועד מקומי מולדת שהתקיימה ביום 19/12/16

בחדר ישיבות במזכירות.

 

 

 

 

נוכחים:   ערן גולן - יו"ר הועד.

              אלי אליאס, ירון ביבאס, אריה ברוש, רפי מאס, דנה בן פורת, תמר שמיר, אושי אסולין– חברי ועד.

                     חוה כהן -  מנהלת מוניציפלית 

                    עומר רימשון – נציג הישוב במליאת המועצה

חסרים:   אשד כהן, אבי לייבוביץ

משתתפים: סעיף 2: מיכל קבסה, ג'ינג'ר ליידן, טקלה ליידן

                סעיף 3: דקל עיני, נגה בוטנסקי, אורי ברזק

                

                            

 

סדר היום:   

1.      אישור פרוטוקול 12/16

2.      ערעור משפ' מיכל קבסה ומשפחת ליידן פן אמסטל על החלטת ההנהלה הציבורית של הגיל הרך, בדבר הכנסת ילדם למערכת הגיל הרך.

3.      בקשת דקל עיני ועוד, להקים בי"ס דמוקרטי במולדת.

4.      תכנית עבודה 2017 של הועד.

5.      דיווחים והודעות שוטפות (אירוע בחינוך, תב"ר בית העם, חוה כהן, ועוד).

 

דיון והחלטות:

 

  1. פרוטוקול 12/16 אושר.
  2. לאחר דיון הוחלט: החלטת הנהלת הגיל הרך נשארת כפי שהיא.
  3.  דקל עיני ונציגי צוות ההקמה של בית הספר הדמוקרטי הציגו את בקשתם לשכור את בית רעות ל-3 שנים לשם הקמת בית הספר. הועלו נקודות לחיוב, ונקודות מאתגרות בעניין קיום בית ספר דמוקרטי במולדת. בסוף הדיון הוחלט כך: הועד רואה בחיוב קיום בית ספר דמוקרטי במולדת. אם וכאשר אגודת מולדת תיתן את הסכמתה לשכירת בית רעות לעניין זה, יש צורך בדיון ציבורי בשאלה זו, לפני הסכמה סופית.
  4. תכנית עבודה לשנת 2017: הצעות שהועלו:

שיפור תאורה ובטיחות בכביש המזרחי, הגברת בטיחות בכלל הישוב ע"י צביעת מעברי חצייה, שלטים, מחזירי אור ומחסומים. שיפור הנוי במולדת, והקמת חדר מוסיקה לילדי מולדת, סימוני חנייה מאחורי הצרכנייה, ושיפור סדרי החנייה בתחנה המרכזית במולדת, הקצבת תקציב להקמת אגודה קהילתית ותקציב לשיפוץ חדר האוכל. הנושאים יובאו בחשבון בבניית תקציב 2017.

  1. שונות: דיווח על פריצה למתנסים ע"י ילדים, קבלת תב"ר ממשרד השיכון: 118 אש"ח לשיפוץ בית העם (מזגנים), חוה מסיימת את תפקידה ב-31.07.17.
  2. עפרה פייגה הודיעה שבסופו של דבר, לא תוכל להצטרף לועד.

 

 

 

 

    רושם הפרוטוקול: חוה כהן – מנהלת מוניציפלית                                         יו"ר הועד המקומי:  ערן גולן