פרוטוקול ועד מקומי 16.01.17

פרוטוקול מספר 01/17

מישיבת וועד מקומי מולדת שהתקיימה ביום 16/01/17

בחדר ישיבות במזכירות.

 

 

 

 

נוכחים:   ערן גולן - יו"ר הועד.

              אלי אליאס, אריה ברוש, דנה בן פורת, אשד כהן, תמר שמיר, אושי אסולין – חברי ועד.

                     חוה כהן -  מנהלת מוניציפלית  

חסרים:   ירון ביבאס, אבי לייבוביץ, רפי מאס.

משתתפים: רונן קפלן סעיף 3.

                 

                                                        

 

סדר היום:   

1.      אישור פרוטוקול 13/16

2.      הזזת יום הישיבה ליום א'?

3.      הצגה ואישור תקציב הועד לשנת 2017, בהשתתפות רונן קפלן.

4.      הצגה ואישור תכנית השקעות 2017 של הועד.

5.      דיון לקראת פגישה עם ראש המועצה וצוותו ב-18.01.17. מצ"ב רשימת הנושאים לדיון.

6.      דיווחים שוטפים.

 

 

דיון והחלטות:

  1. פרוטוקול 13/16 אושר.
  2. כרגע הוחלט לא להזיז את יום הישיבה.
  3. הוצג תחזית 2016 וכן תקציב הועד לשנת 2017. התקציב אושר.

הצגת תקציב הבריכה ותקציב המרפאה נדחתה לישיבה הבאה.

הועד קורא לאגודה להמשיך ולשלם מיסי ועד, סכום אשר יתואם בין הועד לאגודה.

עלתה אפשרות להעלות את מיסי הועד. הוחלט השנה שלא. יידון שוב לקראת תקציב 2018.

  1. הוצגה תכנית השקעות 2017. אושר.
  2. התקיים דיון לקראת ישיבת מטה מול מטה עם ראש מועצת גלבוע וצוותו. נידונו הנושאים שאנו מעוניינים להעלות מול המועצה. (דף מצורף).
  3. דווח על אירוע ונדליזם במשק חי. הנושא ידווח באתר. ישנה קריאה להפעיל מחדש את ועדת מוגנות.

אושר תב"ר מהמועצה לשיפוץ בית העם (מיזוג) בגובה 148 אש"ח.

אושר תב"ר להשקעות בבית העלמין בגובה 20 אש"ח, כאשר נדרש מצ'ינג של 20 אש"ח (יתחלק בין הועד המקומי לאגודה) – סך התקציב  - 40 אש"ח. יוקם צוות שיחליט סופית במה מבין צרכי בית העלמין יושקע הכסף. (שיקום ההשקיה, גידור, הקמת סככת הספדים).

 

 

 

        רושם הפרוטוקול: חוה כהן – מנהלת מוניציפלית                                     יו"ר הועד המקומי:  ערן גולן