מושב מולדת – תעודת זהות
מושב מולדת – תעודת זהות

עמוס דותן, מזכיר מולדת , ינואר 2009


 

מושב שיתופי מולדת נמצא ברמות יששכר שכגליל התחתון. בלב רמות הבזלת, בין הגלבוע, הר תבור וכוכב הירדן, בנחלת שבט יששכר, הקימו מייסדי מולדת בני העליה החמישית את המושב בחודש יולי 1937, כישוב "חומה ומגדל". מולדת הוקמה כקיבוץ, נשרפה בשנת 1939 ונבנתה מחדש כמושב שיתופי. כישוב המבוסס בעיקרו על ענפי חקלאות מסורתיים – גידולי שדה מסוגים שונים וענפי בעלי חיים – רפת, לול, בקר וצאן. בנוסף הוקמו ענפי מלאכה ומפעל מתכת. כמו כן התקיימו תמיד בישוב חיי קהילה, תרבות וחינוך מגוונים, והישוב פיתח אופי ומורשת משלו. מולדת מעבדת כ – 10,000 דונם אדמות חקלאיות, ועדרי הבקר שלה רועים על כ-12,000 דונם אדמות מרעה.

 

מולדת גדלה והתפתחה עד לשנות ה- 80. בעיקבות המשבר הכלכלי שהתרחש בתקופה זו  ביצעה מולדת מהלך אסטרטגי מקיף ומתוכנן של צמיחה קהילתית ושינויים באורחות החיים. בין השנים 1998 – 2008  נקלטו במולדת כתושבי קבע בשכונות ההרחבה ובתוך הישוב כ - 150 משפחות. תוך כדי ההרחבה נבנתה מחדש המערכת הקהילתית המשותפת לכל תושבי הישוב – ותיקים וחדשים, וכיום מתנהל הישוב בשיתוף פעולה בין הועד המקומי לאגודה החקלאית. תשתיות ושרותים ציבוריים שודרגו והתפתחו.

 

בתחום האגודה החקלאית, הייתה מולדת ונותרה ישוב בעל אופי חקלאי מובהק. הפעילות החקלאית והמסורתית נמשכת, וענפים חקלאיים כדוגמת רפת, לול, צאן, בקר ומכון תערובת - הרחיבו את פעולתם.

 

עם תחילת שנת 2009 מונה מולדת מעל 850 נפש, מהם מעל 350 ילדים, והיא ניצבת בפני האתגרים הבאים – המשך צמיחה קהילתית ושימור מורשת של מולדת מחד, וכן המשך התפתחותו של המשק הכלכלי והחקלאי ושמירה על שגשוגו מאידך. תוך כדי ההתקדמות המוצלחת בצמיחת הקהילה, התפתחות הישוב והתחדשותו והשינויים באורחות חייהם של חברי האגודה, נערכת עתה האגודה החקלאית  להבטחת קיומה והמשכיותה  גם בדור הבא.