הודעה למזמיני קומפוסטרים

ביום ג'  ה  23.06.09 יתקיים ערב הסברה ותדרוך לתפעול הקומפוסטרים.  זוכרים?...

זה היה התנאי לקבלת הקומפוסטר במחיר של מאה שקלים.

אנו נפגש עם נדב רז מהיחידה הסביבתית של המועצה האזורית הגלבוע,

חבר עין חרוד איחוד בשעה 18.00 בחדר האוכל. המפגש מתוכנן לכשעה

אנא הביאו איתכם את התשלום כדי שנקבל את הקומפוסטרים בהקדם

                                                         להתראות!  ועדת איכות הסביבה