הודעה נוספת למזמיני קומפוסטר

ביום ג'  ה  23.06.09 התקיים ערב הסברה ותדרוך לתפעול הקומפוסטרים.

ערב נוסף יתקיים , עבור כל מי שלא הצליח להגיע,ביום ד'  08.07.09  זוכרים?...

זה היה התנאי לקבלת הקומפוסטר במחיר של מאה שקלים.

אנו נפגש עם נדב רז מהיחידה הסביבתית של המועצה האזורית הגלבוע,

חבר עין חרוד איחוד בשעה 18.00 בחדר האוכל. המפגש מתוכנן לחצי שעה.

אנא הביאו איתכם את התשלום כדי שנקבל את הקומפוסטרים בהקדם!

                                                         להתראות!  ועדת איכות הסביבה